ŠOKAČKA RIČ 21

U Vinkovcima je 2003. godine, na inicijativu prof. dr. sc. Anice Bilić, upraviteljice Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima, a u organizaciji Zajednice kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, sa sjedištem u Vinkovcima, pokrenuta kulturna i znanstvena manifestacija Šokačka rič – prva i jedina književna, kulturna i znanstvena manifestacija posvećena slavonskom dijalektu. Voditeljica i autorica toga projekta prof. dr. sc. Anica Bilić uočila je tada kako su, u usporedbi s drugim manifestacijama tradicijske kulture i institucionalnoga čuvanja materijalne i nematerijalne kulture, šokački govori ostali po strani, posve zapostavljeni, stoga joj je želja bila da se govori slavonskoga dijalekta zabilježe, istraže, očuvaju i zaštite jer sa zadnjim govornicima izumiru i nepovratno nestaju.

Kulturna i znanstvena manifestacija Šokačka rič proučava, njeguje i čuva idiome slavonskoga dijalekta, odnosno šokačke govore koji pripadaju hrvatskoj jezičnoj i kulturnoj baštini Slavonije, Srijema i Baranje i hrvatskoj jezičnoj starini, najstarijim govorima štokavskoga narječja – zbog čega im pripada poseban status u povijesti hrvatskoga jezika.

Književnu, kulturnu i znanstvenu manifestaciju ŠOKAČKA RIČ čini nekoliko programskih sadržaja:

  • Svečanost otvorenja s pozdravnim govorima predstavnika akademske zajednice i suorganizatora
  • Tiskovna konferencija s predstavljanjem projekta i njegovih rezultata medijima i javnosti te zaključaka znanstvenoga skupa i budućih planova manifestacije Šokačka rič

  • Predstavljanje Zbornika radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt s međunarodnim sudjelovanjem

  • Znanstveni skup Slavonski dijalekt s međunarodnim sudjelovanjem na kojem se javno priopćuju rezultati terenskih istraživanja i istraživanja na prikupljenoj, dokumentiranoj građi i izvorima te zvučnim zapisima, kao i zaključci znanstvenoga skupa

  • Tematske sekcije: Slavonski dijalekt i sociolingvistika, Slavonski dijalekt i digitalna humanistika, Slavonski dijalekt i znanstvena polja i područja, Slavonski dijalekt i grane jezikoslovlja, Slavonski dijalekt i ostali hrvatski dijalekti, Slavonski dijalekt izvan hrvatskih državnih granica, Staroštokavština i novoštokavština, Slavonski dijalekt i hrvatski standardni jezik, Slavonski dijalekt i leksikografija, Slavonski dijalektolozi, Tradicijski leksik u slavonskom dijalektu, Posavski akut, Slavonski dijalekt i onomastika, Inojezična međuprožimanja u slavonskom dijalektu, Slavonski dijalekt u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti, usmenoga i pisanoga izražavanja učenika osnovne i srednje škole te studenata kroatistike, kao i u izvannastavnim aktivnostima učenika, Slavonski dijalekt u književnosti, scenskoj i filmskoj umjetnosti, Slavonski dijalekt, poddijalekti, mjesni govori (terenska istraživanja)

  • Šokačka mala scena sa scenskim nastupom kazališnih amatera koji njeguju autohtonu staroštokavštinu

  • Priredba Štokavčići s predškolskom i školskom djecom te studentskom mladeži s interpretacijama tekstova na govorima slavonskoga dijalekta, tj. na autohtonim šokačkim govorima

  • Predstavljanje objavljenih književnih djela na staroštokavštini, tj. na govoru slavonskoga dijalekta – primjerice Podgajački zvon Marije Znika, Svitanje ri(je)či Josipa Dumendžića, zbornika O Šokcima je rič iz Sombora pod uredništvom Marije Šeremešić i dr.

Cilj je programskih sadržaja, među ostalim, istražiti i znanstveno opisati govore slavonskoga dijalekta, njegovati ih scenskim i književnim izrazom, podučavati djecu i mlade, čime se produžuje vijek šokačkim govorima, poticati književno stvaralaštvo na staroštokavštini, nagradama valorizirati i animirati za različite oblike bavljenja govorima slavonskoga dijalekta.

U dosad održanih 20 kulturnih i znanstvenih manifestacija Šokačka rič učinjeno je mnogo toga, a valja istaknuti kako je izdano 20 zbornika koji na više od 7 tisuća stranica s različitih gledišta govore o slavonskom dijalektu, objavljeno je 284 znanstvena i stručna članka i oko 350 književnih tekstova.

U najavi je i Šokačka rič 21 koja će se 10. studenoga 2023. godine održati u Osijeku, i to u organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Zajednice kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije ZAKUD-a Vinkovci. Središnja je tema ovogodišnjega međunarodnoga Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt Dvadeset godina Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine.

Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti